Politika jakosti

Společnost LO Haná má od roku 2004 zavedený a certifikačním orgánem QUALITYFORM a.s., Brno certifikovaný systém jakosti ISO 9001 a systém enviromentálního managementu ISO 14001.


Vedení společnosti LO HANÁ s.r.o. vyhlašuje tuto politiku jakosti:

  • Nosným prvkem politiky jakosti společnosti LO HANÁ s.r.o., jejího vedení a všech kmenových pracovníků je spokojenost zákazníka, který je u nás na prvním místě.
  • Jedním z nejdůležitějších cílů, kterých chce naše společnost dosáhnout a trvale udržet je spokojenost a perspektiva se všemi smluvními partnery.
  • Kvalitu celého systému managementu jakosti podtrhuje v oboru naší činnosti zvláštní důraz na ochranu životního prostředí.
  • Jakost chápeme nejenom jako kvalitu celého současného stavu, ale především rozvoj stávajících služeb včetně enviromentálních potřeb v budoucnosti.
  • O politice jakosti a EMS společnosti LO HANÁ s.r.o. jsou pravidelně informováni pracovníci společnosti a veřejnost se s touto může seznámit u manažera jakosti v sídle firmy, nebo na www stránkách.


Vedení společnosti LO HANÁ s.r.o. od svých zaměstnanců požaduje:

  • Důsledné plnění stanovených úkolů vyplývajících z pracovní náplně zaměstnance na té pozici a neustálé zlepšování jakosti na svém pracovišti.
  • Aktivní přístup k zákazníkovi, slušnost, ochotu, neustálé získávání námětů pro zlepšení jakosti.
  • Odpovědný přístup k pravidelným školením a osobní aktivitu v růstu kvalifikace a odborného přehledu.
  • Důsledné a aktivní dodržování systému managementu jakosti a EMS a jeho trvalé zdokonalování.